Chiara Amirante

Chiara Amirante sa narodila v Ríme v roku 1966. Je zakladateľka a prezidentka „Nových horizontov“, autorka a spisovateľka mnohých bestsellerov, poradkyňa v dvoch Pápežských radách Svätej stolice, účastníčka Synody Novej evanjelizácie.

V 90-tych rokoch sa začína jej dobrodružstvo vo svete ulíc, keď vo vtedajších podchodoch stanice Termini stretáva ľud noci: mladých ľudí s drogovou závislosťou, alkoholizmom, prostitúcie, AIDS, väzením…

V marci 1994 Chiara otvorí prvú Komunitu prijatia s možnosťou ubytovania, pre zhruba 30 mladých ľudí na periférií Ríma v Trigorií. Z tejto prvej skúsenosti sa zrodia v priebehu niekoľkých rokov mnohé centrá prijatia, formácie k dobrovoľníctvu, centrá pomoci, orientácie a prevencie, rodiny otvorené prijatiu so zvláštnou pozornosťou na zlepšenie stavu drogovo závislých, alkoholikov, slobodných matiek, detí z ulice, dievčat zotročovaných prostitúciou, bývalých väzňov a novým problémom, ktoré sú príznačné pre svet dnešných mladých ľudí.

Chiara Amirante z konkrétnej skúsenosti života s mladými ľuďmi v problémoch, vytvorí terapeuticko-rehabilitačný program opierajúci sa o evanjelium a program poznania seba a uzdravenia srdca nazvaný Umenie milovať. Narodí sa aj pastoračný projekt novej evanjelizácie so špecifickými misiami v uliciach a itinerár Školy evanjelizácie.

Pápež Ján Pavol II. ju v roku 2004 vymenoval za poradkyňu Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, záväzok bol obnovený v rokoch pápeža Benedikta XVI. a pápeža Františka. Od roku 2011 je členkou Vedeckého komitátu pre časopis People on the Move toho istého rezortu. Od roku 2012 je poradkyňou Pápežskej rady pre podporu Novej evanjelizácie. V roku 2012 ju pápež Benedikt XVI. pozval na Biskupskú synodu.

Okrem iného dostala veľa medzinárodných ocenení a uznaní.

V súčasnosti je prezidentkou Nových horizontov, ktoré boli schválené Svätou stolicou ako Súkromná medzinárodná spoločnosť veriacich 8. decembra 2010.

Doteraz napísala 19 kníh, z ktorých mnohé sú bestsellery.

 

Odporúčané texty

Libro - Solo l'Amore resta