Rodina Nových horizontov je dnes prítomná v rozličných štátoch sveta a je koordinovaná zo svojho medzinárodného centra v citadele Cielo vo Frosinone.

Je utvorená ako Dobrovoľnícka mimovládna organizácia a ako Súkromná medzinárodná spoločnosť veriacich Nových horizontov pápežského práva, schválená Svätou stolicou. Špecifické povolanie členov je svedčiť o radosti zmŕtvychvstania Ježiša (Jn 15, 9-17), kladúc dôraz na tajomstvo zostúpenia Ježiša do podsvetia. Rytieri svetla sa zaväzujú žiť evanjelium pre obnovu sveta revolúciou lásky.

Každé angažovanie Nových horizontov sa rozvíja v rozličných oblastiach služieb a konkretizuje sa v živote centier, komunít prijatia a v početných sociálnych iniciatívach.

216

CENTIER PRIJATIA, FORMÁCIE A NASMEROVANIA

80 – obytných centier prijatia, formácie a opätovného zaradenia

61 – centier pomoci, prevencie a služby

75 – rodín otvorených prijatiu

5

CITADIEL NEBO VO SVETE

1004

TÍMOV SLUŽIEB

500 000

RYTIEROV SVETLA

6 MILIÓNOV

PRIATEĽOV NOVÝCH HORIZONTOV