Oblasť Harmónie a umeleckých vyjadrení ponúka mnohým možnosť rozvíjať vlastné umelecké talenty maľby, sochárstva, písania ikon, drobného umeleckého remeselníctva, módy a služby krásy. „Krása zachráni svet“ (Dostojevskij).

Osoby, ktoré sa angažujú v Harmónií a v Umeleckých vyjadreniach sú spojené spoločným úmyslom odovzdať cez umelecké vyjadrenia a drobné umelecké remeselníctvo harmóniu a krásu, ktoré môžu človeka priviesť k tomu, kto je počiatkom každej krásy. Postupom času sa vyformovali početné tímy služby, ktoré zrealizovali rozličné umelecké iniciatívy: výstavy, expozície, work-shopy, dielne, kurzy ikonografie, maľovania… Práca umelcov spočíva aj v pomoci účastníkom kurzov objaviť, vyniesť na svetlo a rozvíjať svoje skryté talenty.

Laboratori Artistici ed Armonia- Nuovi Orizzonti
Pittura - Nuovi Orizzonti
Corsi Iconografia - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

  • Expozície
  • Výstavy
  • Work-shop
  • Pracovné dielne
  • Kurzy ikonografie
  • Kurzy maľby