V tejto špecifickej oblasti členovia a priatelia komunity s rozličnými talentami dávajú k dispozícií vlastné odborné alebo amatérske schopnosti, aby cez hudbu a vystúpenia prinášali radosť a roznecovali nádej v mnohých.

umelci

Tím umelcov animuje rozličné formačné stretnutia, zdieľania, modlitby a realizuje predstavenia v uliciach cez flash mob, hudobné vystúpenia a umelecké predstavenia rozličných druhov. Existuje centrálny tím – Giullari Show Team (pozostávajúci zo spevákov, hudobníkov, tanečníkov, hercov, scenáristov, scénografov, technikov, atď.), ktorý realizuje predstavenia v Taliansku a v zahraničí.

Joymix Team: zábava a formácia

V tejto oblasti je aktívny aj Joymix tím, ktorý ponúka formačné semináre otvorené pre všetkých, workshopy a vystúpenia zamerané na prevenciu a zvyšovanie citlivosti , organizovanie akcií ako alternatívne prázdniny či „Silvester svetla“.

Každý rok umelci Nových horizontov realizujú spolu 60 – 70 predstavení po celom Taliansku a v zahraničí v spolupráci s umelcami, pochádzajúcimi z rozličných prostredí, čím cez predstavenia na školách, námestiach, aulách, divadlách, zhromaždeniach, kostoloch oslovia desaťtisíce mladších i starších divákov.

Spettacoli musicali - Nuovi Orizzonti
Spettacoli di danza - Nuovi Orizzonti

Animácia a work-shop

Aj v tejto oblasti sú aktívne tímy pre usporadúvanie sviatkov, recepcií, osláv, ktoré sú charakteristické pre svoj čistý a radostný štýl zabaviť a strhnúť svojím osviežujúcim a autentickým spôsobom. Okrem iného sa organizujú workshopy a formačné semináre spevu, tanca, divadla a animácie s možnosťou zažiť skúsenosť osobného a komunitného rastu. Zamerané sú hlavne na mladých, ktorí túžia dať do služby evanjelizácie vlastné talenty.

Christian music

Niektoré tímy umelcov sa angažujú pri realizácii predstavení Christian music so zameraním na posilnenie viery cez umenie, evanjelizačné predstavenia a hudobnú animáciu modlitby.

Produkcia hudby

Každý rok sa vydávajú rozličné albumy pôvodných piesní inšpirovaných spiritualitou Nových horizontov, z ktorých sa mnohé dajú stiahnuť zo store on line.

Animazione - Nuovi Orizzonti
Danza - Nuovi Orizzonti
Spettacoli musicali - Nuovi Orizzonti
Musicisti - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

  • Hudobná animácia, umelecké vystúpenia
  • Formačné semináre, work-shop
  • Preventívne predstavenia
  • Animácia slávnosti, recepcií a ceremónií
  • Evanjelizačné predstavenia

POSLEDNÉ PUBLIKÁCIE

Solo per Amore - Nuovi Orizzonti