Početní členovia Nových horizontov sa angažujú v oblasti služby: „spiritualita a modlitba“; utvárajú skupiny a modlitebné aktivity, robia rôzne kurzy a ponúkajú prehĺbenie sa v spiritualite, čo je základný rozmer života v plnosti.

La Luce nella Notte - Nuovi Orizzonti
Gruppo di Preghiera - Nuovi Orizzonti
Preghiera con i giovani - Nuovi Orizzonti

Ten kto tvorí malú modlitebnú skupinu sa snaží dbať na tri základne úmysly:

  1. Modliť sa za tých, ktorí doteraz nepoznali Lásku, ktorí žijú v beznádeji alebo v úplnom odlúčení od Otca;
  2. Modliť sa za Dielo Nových horizontov;
  3. S nástojčivosťou prosiť o dary Ducha Svätého pre Cirkev a pre ľudstvo.

AKTIVITY

  • Deň spirituality raz mesačne
  • Duchovné cvičenia
  • Skupiny a modlitbové aktivity
  • Centra spirituality

SLOVO SVETLA

Chiara Amirante zdieľa každý deň na svojej stránke Facebooku jeden úryvok z Evanjelia z daného dňa s konkrétnym záväzkom. Ide o predsavzatie žiť úryvok evanjelia z dňa „spolu“ s ďalšími členmi a priateľmi komunity Nových horizontov.

Odporúčaný text

Libro: dialogare con Dio - Nuovi Orizzonti