Dobrodružstvo Nových horizontov sa začalo v roku 1991, keď sa Chiara Amirante rozhodla ísť v noci na stanicu Termini, aby stretla mnohých mladých ľudí v zložitej situácii so závažnými problémami, ktorí si z ulice urobili svoj „domov“.

„Keď som začala prechádzať „púšťami“ nášho krásneho Ríma a vnárala sa s veľkou diskrétnosťou do bolestných príbehov „ľudu noci“- hovorí Chiara – skutočne som si nepredstavovala, že nájdem nekonečný ľud bez nádeje, osoby opustené, žijúce na okraji spoločnosti, žobrákov lásky, znetvorených v hĺbke srdca nezáujmom, opustenosťou, násilím, obete hrozných chápadiel chobotníc pekla.

Missioni di Strada

Koľko krásnych mladých ľudí smädných po láske, zúbožených lákaním sveta a hrozne šľahaných životom, stvorení s ľadovým pohľadom a kamenným srdcom. Koľko mladých ľudí v rozkvete mladosti zovretých hnusom, hrozným existenciálnym prázdnom, smrteľnou úzkosťou! Koľko mladých ľudí zničených, podvedených, okradnutých o svoju nevinnosť. Koľko zúfalých bratov zo slzami v očiach ma objalo a žiadalo: „Prosím ťa, Chiara, zober ma preč z tohto pekla!“… a aká bolesť nemôcť nájsť miesto, kam ich zobrať.“

Cítila som sa príliš malá, krehká, bezmocná pred hlasným krikom ľudu noci… Potom prišiel lúč svetla a istota: Láska je silnejšia, láska zvíťazí. Láska robí zázraky, lebo Boh je láska!

Takto som dostala nápad komunity prijatia, kde by som mohla navrhnúť kurz poznania seba, uzdravenia srdca a psychicko-duchovnej obnovy.“

V marci v roku 1994 Chiara otvorí v Trigorií (periféria Ríma) prvú komunitu prijatia Nové horizonty, kde stovky mladých ľudí, ktorí zažili hraničné skúsenosti, začínajú znova budovať seba samých cez terapeutický a rehabilitačný program, ktorý Chiara navrhla.

Odpoveď prijatých mladých ľudí je od prvého momentu skutočne prekvapivá a nadšená.

V máji 1997 sa otvorí v Piglio, v provincii Frosinone, komunita prijatia a formácie, ktorá sa stane centrálou Nových horizontov.

V roku 1998 sa znásobia iniciatívy solidarity, komunity prijatia, centra formácie a opätovného začlenenia, sociálne projekty a iniciatívy pre pozdvihnutie človeka, projekty v krajinách tretieho sveta.

V krátkom čase sa komunita zmení na pravú a skutočnú „továreň lásky“, kolos solidarity a prijatia. Sú to práve prijatí mladí ľudia, ktorí po určitom čase strávenom v Komunite, pociťujú nutnosť osobne sa angažovať v akciách solidarity a podpory pre ľudí vo veľkých problémoch.

Na konci 90-tych rokov Komunita Nové horizonty si v Ríme overuje novú pastoračnú metodológiu evanjelizácie v uliciach, ktorá sa ukáže ako zvlášť účinná: sú to takzvané „misie v uliciach“.

Keďže mnohí sa na Chiaru a Spoločnosť obracajú, aby sa oslobodili zo závislosti, aby sa dostali z rozličných „pekelných tunelov“, aby objavili radosť zo života a život v plnosti, v kontakte s mnohými mladými ľuďmi v rozličných problémových situáciách, vypracuje pedagogicko – rehabilitačný program. Žiť každodenne evanjelium „do slova“ zostáva stredom skúsenosti života, no pridáva sa program poznania seba a uzdravenia srdca (Umenie milovať), ktorý sa stane osobitosťou jej návrhu aj v realite komunít obnovy.

Chiara na Veľkú noc 2006 po návrate zo Svätej zeme, predstaví novú iniciatívu: Rytierov svetla. Za niekoľko rokov sa k tomuto záväzku pridá viac ako 500 000 ľudí: svedčiť o radosti Zmŕtvychvstalého Krista ľuďom, ktorí sú v hlbokej beznádeji, snažiť sa žiť evanjelium radikálne, aby sa svet obnovil revolúciou Lásky! Rytieri svetla, aj keď žijú v rozličných krajinách, sú spojení cez iniciatívu slovo svetla, ktorá je každodenne publikovaná na facebooku Chiary Amirante: snaha spolu žiť jednu myšlienku z evanjelia daného dňa.

V týchto rokoch videla Komunita Nové horizonty tisícky mladých ľudí, pochádzajúcich z extrémnych skúsenosti alebo pri hľadaní zmyslu ich života, obnoviť sa vo svetle lásky a prejsť zo smrti do života. Z tohto prvého domčeka v Trigorií s matracmi rozloženými na zemi sa dospelo k realizácií viac ako tisíc tímov služieb, početným centrám a dielam v Taliansku a v zahraničí a realizácií citadiel Nebo, malých mestečiek prijatia a formácie, kde sa ľudia snažia žiť zákon lásky, „ako v nebi, tak i na zemi.“

Zároveň rastie úsilie prinášať posolstvá nádeje cez média a nové média tým, čo o nádej prišli.

Chiara Amirante con dei Bambini nella Cittadella di Fortaleza (Brasile)
Udienza papa Benedetto XVI - Cavalieri della Luce

V týchto rokoch videla Komunita Nové horizonty tisícky mladých ľudí, pochádzajúcich z extrémnych skúsenosti alebo pri hľadaní zmyslu ich života, obnoviť sa vo svetle lásky a prejsť zo smrti do života. Z tohto prvého domčeka v Trigorií s matracmi rozloženými na zemi sa dospelo k realizácií viac ako tisíc tímov služieb, početným centrám a dielam v Taliansku a v zahraničí a realizácií citadiel Nebo, malých mestečiek prijatia a formácie, kde sa ľudia snažia žiť zákon lásky, „ako v nebi, tak i na zemi.“

Jedno neuveriteľné dielo, skutočný zázrak, ktorý by sa nemohol zrealizovať bez Božej pomoci, stoviek dobrovoľníkov a množstva priateľov. Nové horizonty boli schválené Svätou stolicou ako Súkromná medzinárodná spoločnosť veriacich, 8. decembra 2010.