Počas rokov sa niektorí členovia Nových horizontov špecializovali na komunikáciu cez média a nové média, aby priniesli čo najväčšiemu počtu ľudí dobré správy a posolstvá nádeje.

Takto rástlo angažovanie sa v produkcii prenosov rádia a televízie, informačný a popularizačný materiál  zo zvláštnou pozornosťou na tematiku prevencie.

História Chiari Amirante vzbudila hneď záujem mnohých, no zvlášť médií. Jej svedectvo, tak ako aj svedectvá mladých ľudí, ktorí sa dostali z rozličných druhov „pekla“, sa rozšírili cez televízne prenosy na národných a regionálnych kanáloch, cez rádio a tlač.

Angažovanie sa spojené so svetom médií sa vyvíjalo v nasledovných oblastiach:

Web

„Prítomnosť na webe“ u Nových horizontov sa realizuje v rozličných kanáloch, počnúc od inštitucionálnych webových stránok až po pokrytie cez najviac rozšírené a používané sociálne siete ako Facebook, Twitter, Instagram…

Prispôsobiac sa rýchlosti a premene sietí, je sektor webu stále v pohybe a vyvíja sa!

Video

V roku 2007 odštartoval sektor produkcie videí, ktorý prevzal dôležitejšiu úlohu pri šírení materiálu pri prevencii a zvyšovanie citlivosti ohľadom tematík súvisiacich zo sociálnymi problémami a pri docenení osoby. Z jednoduchej spolupráce sa prešlo k tvorbe a šíreniu obsahov na kanáloch národnej a regionálnej televízie a na webe. Prešli celkovým výrobným procesom od plánovania až po realizáciu.

Postupom rokov sa niektorí odborníci Nových horizontov spojili s priateľmi a spolupracovníkmi pre koprodukciu cez vznik sociálnych centier alebo spoločností na videoprodukciu pre šírenie dobrých správ.

Grafika

Grafická práca je základnou časťou komunikácie: nie logika zovňajšku, ale naopak logika estetiky a krásy vedie túžbu prezentovať sa na všetkých kanáloch komunikácie vizuálnym spracovaním, čo najlepšie komunikuje silnú skúsenosť Nových horizontov.

Práca grafiky zahŕňa úzku spoluprácu s vydavateľskou činnosťou pre realizáciu obálok kníh, pomáha pri vývoji webu, ako aj Social Media Evangelist pre realizáciu potrebných grafických kompozícií a pre výber a použitie fotografického materiálu.

Sektor tlače a verejné vzťahy

Sektor tlače v Nových horizontoch v úzkom spojení s Chiarou Amirante sa konkrétne zaoberá riadením a plánovaním celého komunikačného sektora, ktorý sa prenáša do rôznych komunikačných prostriedkov. V rámci neho pôsobí aj úrad verejných vzťahov s inštitúciami a médiami pre úzku a účinnú spoluprácu.

Comunicazione: Chiara Amirante in studio audio - Nuovi Orizzonti
Riprese e streaming eventi - Nuovi Orizzonti
Comunicazione: produzione video - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

  • Produkcia webu, spoločenských médií
  • Produkcia aidio/video
  • Produkcia grafiky, umelecké smerovanie
  • Sektor tlače a verejné vzťahy

NIEČO Z PRODUCIE