Daniela Martucci, Chiara Amirante, Don Davide Banzato, Paolo Zanni
Daniela Martucci, Chiara Amirante, Don Davide Banzato, Paolo Zanni

Poslanie

Priniesť radosť tomu, kto stratil nádej. Poodkryť nové horizonty tomu, kto žije v ťažkých problémoch.

Nové horizonty sú Medzinárodnou komunitou, rozšírenou vo viacerých krajinách, ktorej cieľom je byť aktívnou vo všetkých prostrediach sociálnych problémov, realizujúc solidaritu a podporu tomu, kto sa nachádza v ťažkých životných situáciách so zvláštnym zreteľom na mnoho problematík, ktoré charakterizujú mladých na ulici a svet mladých.

Nové horizonty sa angažujú aj v prostredí formácie, aby odpovedali na stále viac rozšírenú formu sociálnych problémov, ktorá vedie ku kríze zmyslu a hodnôt. Predkladá špecificky inovatívne prístupy a vlastný program opätovného integrálneho budovania osoby, ktorý spája rozmer psychický, ľudský a duchovný.

Ako odpoveď na početné problémy a výzvy, ktoré charakterizujú našu spoločnosť, pôsobenie Komunity Nové horizonty sa rozvíja v nasledovných oblastiach služby:

 • Prijatie, podpora a nasmerovanie
 • Prevencia a zvýšenie citlivosti
 • Medzinárodná spolupráca a sociálne služby
 • Komunikácia a masmédia
 • Formácia, rozvíjanie kultúry, vydavateľstvo
 • Ekonomika a práca
 • Spiritualita a modlitba
 • Divadlo a animácia
 • Harmónia a umelecké vyjadrenia

Takéto angažovanie sa konkretizuje aj v realizácií početných sociálnych diel:

 • Komunity návratu
 • Domy rodín
 • Obytné centrá denného prijatia pre mladých a deti z ulice
 • Centrá pomoci a orientácie
 • Centrá formácie k dobrovoľníctvu
 • Centrá prijatia života pre slobodné matky
 • Sociálne združenia
 • Projekty v rozvojových krajinách
 • Skupiny pracujúce v uliciach
 • Centrá opätovného zaradenia do spoločnosti
 • Citadely Nebo
 • Linky pomoci
 • Skupiny podpory
 • a veľa iných…

Komunita Nové Horizonty poskytuje hodnoty solidarity, zdieľania, spolupráce, duchovnosti, bratskosti, sociálnej spravodlivosti, pokoja, slobody ako základné prvky pre plnú realizáciu človeka.

 

Vízia

Chceme sa spoločne s každou osobou dobrej vôle angažovať pri budovaní civilizácie lásky, pri obnovení spoločnosti silou solidarity, pri vytváraní sveta, v ktorom ten, kto sa cíti sám, na okraji spoločnosti, v beznádeji, by sa cítil prijatý, podporovaný a milovaný.

2015: Chiara Amirante con i volontari all'apertura di Cittadella Cielo
2015: Chiara Amirante con i volontari all'apertura di Cittadella Cielo
2015: Chiara Amirante con il consiglio centrale a Piglio (FR)
2015: Chiara Amirante con il consiglio centrale a Piglio (FR)