Projekt Citadely Cielo predpokladá malé osady prijatia, kde ktokoľvek, kto sa cíti sám, na okraji spoločnosti a v beznádeji, sa môže cítiť prijatý, podporovaný a milovaný.

Cittadella Cielo Nuoviorizzonti Frosinone - Nuovi Orizzonti

Predpokladá okrem iného vznik početných centier, v ktorých sa môže každý angažovať pri realizácii nových projektov, sociálnych iniciatívach solidarity. Projekt Citadely Cielo tak umožní rozšíriť v Taliansku a v zahraničí:

 • komunity prijatia s ubytovaním a centrá pre podporu života;
 • malé osady pre deti z ulice;
 • domy rodín;
 • centrá počúvania, linky pomoci, skupiny podpory, tímy na ulici;
 • centrá formácie k dobrovoľníctvu;
 • centrá prevencie;
 • sociálne združenia;
 • iniciatívy podpory v nemocniciach, väzniciach, chudobných štvrtiach;
 • projekty v rozvojových krajinách;
 • centrá pre opätovné pracovné zaradenie;
 • pozitívne miesta pre stretnutia mladých;
 • predstavenia, prenosy, benefičné koncerty, iniciatívy prevencie a zvyšovania citlivosti;
 • kurzy sebapoznania;
 • kurzy pre sociálnych pracovníkov a vychovávateľov;
 • misie v uliciach;
 • centrá spirituality a evanjelizácie;

… a veľa iného, čo sa zrodí vo fantázií ako odpoveď na bolestné výkriky tých, ktorí sa nachádzajú v problémoch.

Cittadella Cielo Quixada - Nuovi Orizzonti
Cittadella Cielo Belluno - Nuovi Orizzonti
Cittadella Cielo Bosnia Erzegovina - Nuovi Orizzonti

Citadely sú tiež dôležitými centrami prepojenia a spolupráce medzi početnými aktivitami v oblasti závažných problémov a tiež pracovnými príležitosťami pre osoby sociálne znevýhodnené na národnej a medzinárodnej úrovni.

Projekt Citadely Cielo (nebo) zvlášť predpokladá realizáciu:

 1. Domov prijatia pre formáciu dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v rozličných pracovných, terapeutických a prevádzkových sektoroch. Tiež v početných formačných kurzoch a rozličných sociálnych iniciatívach v oblasti prevencie, podpory, orientácie, v kontakte s miestnym prostredím a verejnými službami, prácou v uliciach a pri zvyšovaní citlivosti.
 2. Malej osady záchrany života, pre prijatie a podporu matiek a deti v problémoch. Komunity Agape, ktoré sa venujú opusteným deťom.
 3. Centrum štúdií a mediálnej komunikácie pre produkciu informačno-popularizačného materiálu v spolupráci s masmédiami s osobitnou pozornosťou na tému prevencie.
 4. Centrum formácie pre umelcov, ktoré umožní realizovať talenty a umelecké predstavenia (hudba, divadlo, krátke filmy, umenie a pod.), ktoré budú mať ambíciu stať sa sociálne význačnými a ktoré zanechajú nezmazateľnú stopu v prevencii sociálnych problémov.
 5. Centrum formácie pre operátorov v uliciach.
 6. Centrum rýchleho prijatia pre tých, ktorí sa nachádzajú v situáciách vážnych problémov. Ich nasledovné sprevádzanie, nasmerovanie a začlenenie do adekvátnych štruktúr prijatia a podpory komunity Nové horizonty alebo iných komunít.
 7. Centrum spirituality, modlitby, formácie a novej evanjelizácie.
 8. Centrum prijatia pre chorých mladých ľudí na AIDS a chorých v terminálnom štádiu.
 9. Tímy v uliciach, ktoré sa angažujú v „horúcich“ zónach, školách, vo väzniciach a na miestach, kde sa stretáva mládež.
 10. Sociálne farmy pre tvorbu a ponuku práce.
 11. Centra pomoci a nasmerovania.
 12. Skupiny podpory.
 13. Polyfunkčné centrum pre stretnutia mládeže a iné.