Komunita Nové horizonty, opierajúc sa o niekoľkoročnú skúsenosť v teréne, vytvorila početné tímy, ktoré pôsobia v rozličných projektoch prevencie a zvyšovania citlivosti; okrem toho zostavila metodológiu intervencie vhodnú predovšetkým v zvlášť ťažkých prostrediach života ako sú odsunutie ľudí na okraj spoločnosti, sociálne ťažkosti, staré a nové závislosti.

Podstatný bol prínos prijatých mladých ľudí, ktorí potom ako prišli zo sveta ulice a ako si prešli programom znovuzrodenia a vnútornej obnovy, sa stávajú tými najpresvedčenejšími hovorcami samotných mladých ľudí.

Misie v uliciach

Je to osobitná iniciatíva misií v uliciach, ktorá vznikala postupne a ukázala sa ako výnimočne účinná: nepretržite počas niekoľkých dní stabilný tím s pomocou mladých dobrovoľníkov a mladých ľudí, ktorí si prešli „životom na ulici“ si vopred vyberie istú oblasť a stretáva sa s mladými pri rozhovoroch, animácií v uliciach, predstaveniach, svedectvách a iných aktivitách. Toto všetko sa deje v úzkej spolupráci s rozličnými miestnymi organizáciami, aj pre rozbehnutie nových modelov intervencie a pre službu zvyčajnej sociálnej a cirkevnej činnosti. Nadšenie a radosť „misionárov“ vzbudzuje v mnohých mladých ľuďoch chuť zmeniť štýl života, obnoviť sa a nabrať nový smer v živote.

Intervento di Strada a Riccione - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

Aktuálne sa toto angažovanie rozvíja vo viacerých oblastiach:

  • obvyklá práca na „horúcich“ miestach ako stanice, metro, námestia, verejné parky, podniky, diskotéky, pub;
  • mimoriadne preventívne aktivity, zvyšovanie citlivosti, formácia; aktivity animácie a zábavy; lokálne a špecifické niekoľkodňové aktivity;
  • školské projekty prevencie a zvyšovania citlivosti na problémy mladých ľudí;
  • účasť a svedectvá na stretnutiach, mítingoch, diskusných fórach;
  • workshopy teoretickej a experimentálnej  formácie, cielené na prevenciu a na špecifické modality intervencie;
  • fixné a mobilné centra pomoci;
  • rozhovory prijatia a nasmerovania.